Halmstads teaterförenings styrelse 2018

Björn Ericson - ordförande

Georgia Kronkvist - vice ordförande

Rose-Marie Edlund - kassör

Ulrika Andersson - ledamot

Michelle Bridell - ledamot

Veronica Brock - ledamot

Eva Nilsson - ledamot

John-Wilhelm Pahlm - ledamot

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen, skicka mejl till:

merinfo@halmstadsteaterforening.se

eller ring :

035-10 73 11